Bursa Yatılı veya Gündüzlü, Yerli veya Yabancı Hasta, Yaşlı ve Bebek Bakıcısı

Hasta Bakıcısı

Bursa Hasta Bakıcı

Hasta bakıcısı, ev veya hastane ortamında bulunan hastanın, doktor veya hemşire tarafından kendisine bildirilen görevleri yerine getirmek amacıyla çalışır.

Hastanın alması gereken ilaçların takibini yaparak zamanında almasını sağlamak, hasta odasının temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak gibi çeşitli görevleri de birlikte yürütür.

Talepte bulunan ailelerimiz bakım yapılacak kişi ile ilgili detaylı bilgi vermeli ve ona uygun personel seçimi yapılmalıdır. Bu konuda her zaman ileriyi düşünerek bakıcı işe alınmalıdır.

Yatılı Hasta Bakıcısı

Yatılı hasta bakıcı, evde hasta bakımı sırasında haftada bir gün (24 saat) izin kullanır.

Aile ile yapılan anlaşmaya göre bu izin günü hafta sonu veya hafta içindeki bir gün olabilir.

Gündüzlü Hasta Bakıcısı

Gündüzlü hasta bakıcıları ise hafta içi mesai günlerinde günde 8 veya 9 saat çalışırlar. Cumartesi ve Pazar günleri izin günleridir.

HASTA BAKICISI GÖREVLERİ?

Kişi kendi ile ilgili yaşam şartlarını yerine getiremediği durumlarda kendisine bu konuda yardımcı olacak bir kişiye ihtiyaç duyar. Hastanın yakınları veya kendisi tarafından bu durum ile ilgili olarak Hasta bakıcı işe başlatılır.

Hasta Bakıcının Görevleri

  • Hasta ile ilgili öz bakımın yapılması
  • Hastanın kullanacağı sarf malzemelerin hijyenin sağlanması.
  • Hastanın oda düzenin ve konforunun sağlanması
  • Hastanın durumunda göre belirli saatlerde hastaya yatış pozisyonu verilmesi.
  • Hastanın ilaçların zamanında alınmasının takibin yapılması(Ev için geçerli)
  • Fizik tedavi uzmanı tarafından program dahilinde verilen eksersizlerin yaptırılması.
  • Hasta bakıcı, hasta yakınlarının koordinasyonunda çalışmalıdır.(Ev için)
  • Hasta Bakıcı hastanın hijyenine dikkat ettiği kadar kendi hijyenine dikkat etmelidir.
  • Gerektiği durumlar haricinde hasta ile temasında hijyenik malzemeler kullanmalıdır. Enfeksiyon için bu konu çok önemlidir.
  • Hasta bakıcı hastanın seyrinde oluşabilecek gelişmeler ile ilgili hasta yakınlarına ve üstlerine haber vermek ile sorumludur.